Velg en side
Ski Storsenter

Det handler om deg

Ski Psykologbehandling er en privat klinikk i Ski sentrum, og er åpen mandag til fredag, fra kl. 08:30 til 16:00. Klinikken har kontorer i Helseavdelingen, 4. etasje, på Ski storsenter.

Tjenester

Vi leverer et bredt spekter av psykologtjenester.

Psykologer

Våre psykologer har lang erfaring og høy kompetanse. Alle er medlemmer av Psykologforeningen.

Rask behandling

Rask behandling kan hindre at lidelsen øker i omfang. Unngå lange ventelister.

Forenklet timebestilling

Vår automatiserte bestillings- og betalingsløsning forenkler prosessen.

Sentralt i Ski

Kollektive tilbud i umiddelbar nærhet. Gratis parkering. Anonym inngang i Ski Storsenter. Benytt egen inngangsdør fra bakkeplan på siden av storsenteret før senterets åpningstider.

Privat klinikk

Depresjon og angst er de vanligste psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Rask behandling kan redusere lidelsen.

Psykiske plager er normalt

Nedstemthet, konstant følelse av å bekymre seg, problemer med søvn, dårlige spisevaner, lav selvfølelse eller skyldfølelse kan ofte være selvforsterkende dersom man ikke får kyndig hjelp. Har du problemer i nære relasjoner eller sliter med skyldfølelse, kan det være godt for deg å snakke med fagpersoner som har erfaring fra lignende saker.

I løpet av livet er det vanlig å kjenne på angst, stress og ubehag. Noen kjenner at gleden og motivasjonen i hverdagen har blitt borte. En av fire rammes av angstlidelse i løpet av livet.

Det finnes god hjelp!

Det er viktig at du tar et valg om å gjøre noe med situasjonen din, i motsetning til å akseptere å leve livet ditt med psykiske vansker.  Psykologen har som regel hørt om lignende situasjoner før, og benytter seg av forskningsbaserte tilnærminger og behandlinger av psykiske vansker.

Problemene går som regel ikke bort av seg selv. Psykisk helse er viktig å pleie, og det er likt for alle mennesker. Effektiv psykologisk hjelp gjør at du kan komme raskere tilbake til et normalt liv og korte ned på den vonde perioden. Uansett om du er motivert eller har troen på bedring, kan du sammen med psykolog i det minste finne ut hvilke muligheter du har og hva som kreves av deg for å komme på et bedre spor.

Behandlingstilbud

Våre psykologer har bred kompetanse innen mange områder.

Utredning/kartlegging
Alle behandlinger starter med å kartlegge situasjonen din. Våre psykologer bruker forskningsbaserte tilnærminger og vil sammen med deg finne ut hva som kreves av dere begge for videre behandling.
Lav selvfølelse
Lav selvfølelse kan begrense livskvaliteten din betydelig. Med kyndig hjelp kan situasjonen din forbedres med mål om å normalisere selvfølelsen din.
Søvnproblemer
Søvn er et primærbehov som må dekkes. For lite søvn over tid kan ha mange negative konsekvenser, og forringe livskvaliteten og stabiliteten i livet ditt. Våre psykologer bruker forskningsbaserte metoder for å hjelpe deg å kartlegge og behandle.
Dårlig selvtillit
Din egen tiltro til egne prestasjoner er en viktig faktor for å lykkes både sosialt, på skole og i arbeidslivet. Selvtilliten kan få seg en knekk av flere årsaker, og noen kjenner på at de aldri har hatt særlig god tillit til seg selv. Dette kan vi arbeide med sammen.
Skam- og skyldfølelse
Skam og skyld kan legge seg som et mørkt teppe over alt i livet, uansett hvor godt livet for øvrig er. Psykologen vil hjelpe deg til å forstå årsaken til skam- og skyldfølelse, og hjelpe deg til å møte følelsene på en mer konstruktiv måte for økt livsglede.
Stress
Mange kjenner på et forventningspress, både fra seg selv og omgivelser (samfunn, skole, jobb, økonomi, kropp, familie, venner). Noen ganger blir forventningspresset for høyt, og symptomer på usunt stress kan begynne dukke opp. Våre psykologer hjelper deg med kartlegging av stressorer og stressreaksjoner, og vil gå vitenskapelig til verks for å hjelpe deg med stressmestring.
Traumatiske opplevelser og vonde minner
Livet byr på mange utfordringer og vår tilpasningsevne er stor, men noen ganger møter vi på situasjoner som er av så stor belastning at kroppen reagerer med sterke stressreaksjoner som kan gi symptomer i etterkant. Slikt kalles gjerne traumelidelser, der en har vansker med å bearbeide den vonde opplevelsen på egen hånd. Psykologen vil hjelpe deg med teknikker for å forstå symptomene, dempe symptomene og  bearbeide episodene, etter anerkjente vitenskapelige prosedyrer.
Angst
Angst oppleves gjerne som en vedvarende uro og bekymring, men kan også komme brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner. Ofte vil personer forsøke unngå situasjoner som de tenker kan utløse angst. Unngåelse føles ofte trygt, men bidrar dessverre til å opprettholde angstlidelsen over tid.

Å leve med angst gir redusert livskvalitet. Psykologen møter deg med godt dokumenterte behandlingsmetoder for å bli frisk fra angstlidelser.

Sorg, tristhet og nedstemthet
Noen vet hvorfor de er i sorg eller kjenner seg nedstemt, og kan bearbeide dette målrettet sammen med psykologen. Det kan være en hendelse, tap av noen man er glad i, følelsen av å ikke lykkes i livet eller andre opplevelser eller tanker som gjør at livet kjennes ekstra vanskelig akkurat nå.

Andre kjenner på sorg, tristhet eller nedstemthet «uten grunn». Men det er alltid en grunn til at man føler det man føler, og dette ønsker vi å hjelpe deg å finne ut av og bearbeide.

Parterapi
Det å være i et parforhold over tid er både berikende og utfordrende, for de fleste av oss. Ofte kan parforholdet bli fastlåst i noen uhensiktsmessige mønstre, der en ikke finner gode måter å kommunisere med hverandre på lenger. Det å ivareta et godt parforhold er viktig for din psykiske helse. For mange er det godt med parterapi i noen perioder i livet, med mål om å finne en bedre plattform i samlivet. Psykologen har lang erfaring med parterapi, og vil hjelpe til å skape en åpen dialog, slik at paret kan åpne opp for tema som kan være vanskelig å snakke om på egen hånd.

Priser

Dagtid
Enkelttime 1450,-
Dobbelttime 2890,-
Kveldstid
Enkelttime 1550,-
Dobbelttime 2990,-

 

Om oss

Ski Psykologbehandling er en privat klinikk sentralt beliggende i Ski. Klinikken tilbyr psykologtjenester til private kunder og til bedrifter. Våre psykologer er erfarne og har kort ventetid. Psykologen tilbyr individualterapi, familieterapi, parterapi og psykoedukative kurs i stressmestring. Våre psykologer mottar ikke driftstilskudd. Behandling hos privat psykolog gir ikke adgang til refusjonsordninger. Betaling gjennomføres ved bestilling av time, og endring og avbestilling må utføres innen 48 timer før behandlingen starter.

Uttalelser

«I møte med psykologen har jeg forstått mer om verdien av meg selv og at jeg er unik og verdifull som jeg er. «

«Samtale om de vanskelige tingene er verken farlig eller skummelt. Jeg skulle ønsket at jeg hadde gjort dette tidligere. «

«Rask behandling ga meg mulighet til forstå problematikken tidlig og å gjøre noe med problemet mitt.»

Ski Psykologbehandling
Ski Storsenter
Jernbanesvingen 6
1400 Ski
post@skipsykologbehandling.no

Ski Psykologbehandling AS
Org nr 927 895 099

Tlf. 64 84  78 13

Personvern